ЗА НАС

Адвокатска кантора Legal services е основана през 2003 година и през годините е утвърдила името си като независима кантора, с успешна и ефективна практика, обединяваща екип от компетентни, отговорни и опитни юристи.

Основна цел на кантората е цялостното подпомагане и максимално удовлетворяване изискванията на нашите клиенти, предлагайки им бизнес ориентирани решения, основани на професионализъм, коректност и лоялност.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Адвокатска кантора Legal services предоставя широк кръг правни услуги и консултации в областта на гражданското, административното и публичното право.

Основна цел на кантората е професионално обслужване на клиентите чрез екипна работа и при необходимост консултиране със специалисти в съответните сфери.

Нашият екип предоставя услуги в следните сфери на дейност:

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

Главната цел на адвокатска кантора Legal services e да реализира поставените задачи от клиентите и да защити в максимална степен техните интереси. С оглед на това очакваме от нашите клиенти максимално съдействие чрез предоставяне на вярна, своевременна и точна информация по възложените ни казуси.