Адвокатска кантора Legal services е основана през 2003 година и през годините е утвърдила името си като независима кантора, с успешна и ефективна практика, обединяваща екип от компетентни, отговорни и опитни юристи.

Основна цел на кантората е цялостното подпомагане и максимално удовлетворяване изискванията на нашите клиенти, предлагайки им бизнес ориентирани решения, основани на професионализъм, коректност и лоялност.

Дългогодишната практика на екипа от отлично подготвени адвокати, младши адвокати и сътрудници е гаранция за осигуряването на компетентни консултации и съвети на клиентите ни.

Принципът ни за качествено обслужване намира проявление в съпричастност при решаването на казусите, прилагане на индивидуален подход към всеки отделен казус и спазване на конфиденциалността в отношенията ни с клиентите.