Адвокатска кантора Legal services предлага правни консултации в сферата на данъчното законодателство, включително чрез изготвяне на жалби срещу ревизионни доклади и актове и последващо процесуално представителство в административни и съдебни производства.

Кантората предоставя консултации относно законосъобразното прилагане на действащото данъчно законодателство, изготвяне на становища и съвети относно прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.