Адвокатска кантора Legal services има дългогодишна практика и опит в областта на изпълнителното и заповедното производство, като предлага професионални консултации, свързани с проучване на имущественото състояние на длъжници, предприемане на необходимите стъпки и действия за индивидуално принудително изпълнение, както и процесуално представителство по изпълнителни дела и активно участие в преговори относно евентуално разсрочване на задълженията.