Адвокатска кантора Legal services предоставя правни услуги за цялостна защита на права върху обекти на интелектуална собственост, регистрация на търговски марки, изготвяне на опозиции срещу заявени търговски марки, регистрация и защита на права върху промишлен дизайн и географски означения, оформяне и подаване на заявки за регистрация на патенти.

Кантората ще ви съдейства и консултира при изготвяне на договори във връзка с използването и прехвърлянето на права, обект на индустриална собственост, на лицензионни договори, регистрация и поддържане на домейни, както и ще осъществи активно представителство пред съответните компетентни административни органи в страната и извън нея.