Екипът на адвокатска кантора Legal services се стреми постоянно да се разраства и усъвършенства като привлича както професионално утвърдени и опитни адвокати и юристи, така също млади, амбициозни и отговорни младши адвокати и сътрудници.

Ако считате, че отговаряте на тези изисквания и търсите нова среда за вашето професионално развитие, моля, изпратете Ваша актуална автобиография и мотивационно писмо на следния e-mail: office@legalbg.com.

В случай, че проявим интерес към Вашата кандидатура, ще се свържем с Вас за последващо интервю.