Адвокатска кантора Legal services има професионален опит в застрахователната сфера като предлага консултации и съдействие както при сключване на застрахователни договори, така и при възникване на щети, събития, спорове, включително осъществяване на процесуално представителство на клиенти по всякакви въпроси от областта на застрахователното право с оглед постигане на поставените от клиентите цели при пълно спазване на регулаторните изисквания в областта.