СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Адвокатска кантора Legal services предоставя широк кръг правни услуги и консултации в областта на гражданското, административното и публичното право.

Основна цел на кантората е професионално обслужване на клиентите чрез екипна работа и при необходимост консултиране със специалисти в съответните сфери.

Нашият екип предоставя услуги в следните сфери на дейност: