Адвокатска кантора Legal services предоставя цялостно правно обслужване свързано с проучване на собствеността при придобиване на недвижими имоти за период от минимум 10 години, както и съвети при бъдещото проектиране и целия строителния процес, включително крайната продажба на недвижими имоти на крайни купувачи.

Кантората предлага съдействие при водене на преговори и посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, както и изготвяне и консултиране при сключване на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти.

Адвокатска кантора Legal services оказва пълно съдействие при изготвяне на разнообразни договори свързани със строителния процес, договори с доставчици, подизпълнители и др., както и изготвяне и консултиране относно договори за поддръжка и управление на имоти, наеми и. др. Кантората осъществява посредничество пред банкови и кредитни институции във връзка с финансиране на покупка-продажба на недвижими имоти или строителството им.