Адвокатска кантора Legal services предоставя богат набор от правни услуги в областта на корпоративното и търговското право, изготвяне и регистриране на всички видове търговски дружества, клонове, търговски представителства, промени в корпоративния им статус. Кантората предлага съдействие при консултиране и вписване на всички форми на преобразувания и прехвърляния на търговски дружества, както и оказване на съвети по въпроси на корпоративното управление.

Ние ще ви консултираме в сферата на търговската ви дейност относно всички видове търговски сделки, оказване на съдействие при подаване и получаване на лицензии при необходимост.