Адвокатска кантора Legal services предлага правни съвети и консултации в областта на административното право, представителство пред държавни и общински административни органи в страната, цялостно съдействие и процесуално представителство в административни производства по издаване на различни видове разрешения, удостоверения и т.н. Екипът ни е компетентен в производства при подаване на възражения и обжалване на наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Административно- процесуалния кодекс и ще ви предостави пълно съдействие и представителство при обжалване и оспорване на административни и административно-наказателни актове пред съответните компетентни органи, както по административен, така и по съдебен ред.