Иванита Рачева

Адвокатски сътрудник

E-mail: ir@legalbg.com

Тел. +359886990220

Сфери на дейност:

Недвижими имоти, Търговско и дружествено право, Административно право, Изпълнително производство.

Образование:

2022 – Магистър по право, Софийски университет „Св.Климент Охридски”

2017 – Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, гр. Враца.

Професионална кариера:

2022 – до днес Адвокатски сътрудник в адвокатска кантора Legal services

2020 – 2021 Адвокатски сътрудник, Адвокатско дружество „Трифонова, Павлов“

2019 – 2020 Деловодител, Нотариус Евгения Братоева

Езици:
Български, английски.