Биляна Славова

Адвокат, Управляващ съдружник

E-mail: bs@legalbg.com

Тел. +359886839713

Сфери на дейност:

Недвижими имоти, Корпоративно право, Търговско и Дружествено право, Застрахователно право, Интелектуална собственост, Процесуално представителство.

Образование:

1994 – Магистър по право, Юридически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

1989 – Гимназия с разширено изучаване на руски език „А.С.Пушкин“, град София.

Професионална кариера:

2004 – до днес Адвокат към Софийска адвокатска колегия, Управляващ съдружник в адвокатска кантора Legal services.

2000 –2004 Главен юрисконсулт, Нова Телевизия.

1997- 2000 Районен съдия, Гражданско отделение.

1995 –1997 Главен юрисконсулт, Застрахователна компания Орел АД.

Езици:
Български, английски и руски.